Kalkulator opłat za usługę przesyłania paliw gazowych na bazie kontraktów krótkoterminowych SGT

Kalkulator opłat za usługę przesyłania paliwa gazowego w ramach kontraktów krótkoterminowych służy do orientacyjnego oszacowania kosztów usługi przesyłania paliwa gazowego na bazie kontraktów krótkoterminowych dla modelowego klienta. Ze względu na specyfikę każdego klienta, rzeczywiste koszty ponoszone w ramach umowy przesyłowej za zasadach krótkoterminowych mogą się różnić od oszacowanych za pomocą kalkulatora.
W przypadku istnienia technicznych i ekonomicznych warunków świadczenia usług przesyłaniaw ramach umów krótkoterminowych, OSP może zawrzeć z ZUP na warunkach i w okresach określonych w Taryfie, umowę krótkoterminową.


Długość trwania umowy krótkoterminowej


Okres trwania umowy krótkoterminowej


Relacja


Moc umowna [tys. kWh/dobę]

Moc umowna [tys. kWh/dobę] = moc zamówiona [tys. kWh/rok]/liczba dni w roku[doba]


Wyliczone w kalkulatorze wartości odnoszą się do warunków kontraktowych czyli:
- ciśnienie równe ciśnieniu atmosferycznemu – 0,101325 MPa
- temperatura – 293,15 K (20ºC)


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.