Kontakt

 • Rzecznik Prasowy
  Tomasz Pietrasieński
  (22) 220 18 12
  tel. kom.  885 888 849
  tomasz.pietrasienski@gaz-system.pl
 • Biuro Komunikacji Korporacyjnej 
  (22) 220 16 90, tel. kom. 603 203 891, 693 786 959
Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a regularnym otrzymywaniem aktualności związanych z działalnością GAZ-SYSTEM S.A. prosimy o zarejestrowanie się w poniższym formularzu.


Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu, w celu zapewnienia przekazywania mi aktualności związanych z działalnością GAZ-SYSTEM S.A. Jednocześnie mam świadomość, iż Administratorem moich danych osobowych będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie i przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, które jest realizowane za pośrednictwem Biura Komunikacji Korporacyjnej GAZ-SYSTEM S.A. (pr@gaz-system.pl) /podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2014.1182)/


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.