GAZ-SYSTEM FORUM

27 lutego 2019, Hotel Westin, 1 piętro
al. Jana Pawła II 21, Warszawa

 

Formularz rejestracji na warsztaty

 

Prosimy o uzupełnienie wymaganych pól. Ze względu na ograniczenia organizacyjne, prosimy o rejestrację maksymalnie dwóch  przedstawicieli
Państwa firmy.

Potwierdzenie uczestnictwa ze strony GAZ-SYSTEM nastąpi w dniu 19 lutego 2019r.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb zarejestrowania mnie do udziału w warsztatach dla Uczestników Rynku Gazu organizowanych przez GAZ-SYSTEM w Warszawie w dniu 27 lutego 2019 r. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta.

Klauzula informacyjna:

Podstawa prawna:

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. a RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.

Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, dalej zwany „GAZ-SYSTEM S.A.”

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu zgłoszenia do udziału w Konferencji. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Dane osobowe będą powierzone do przetwarzania podmiotowi, który zajmie się organizacją Konferencji, w szczególności w celu przygotowania identyfikatorów dla uczestników oraz listy obecności.

Swoje prawa może Pan/Pani realizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami:

1) elektronicznie na adres: rodo@gaz-system.pl

2) pisemnie na adres siedziby GAZ-SYSTEM S.A.: ul. Mszczonowska 4, 02-337, Warszawa


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.