Załatwianie spraw

W sprawach związanych z przedmiotem działalności spółki można zgłaszać się kierując pisma na adres:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa

lub osobiście w kancelarii głównej spółki w godzinach 7.00. – 16.00.

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez spółkę pisma. W sprawach dotyczących przetargów obowiązują odrębne uregulowania.

 

 

Licznik odwiedzin: 2543
data utworzenia: 03.02.2015 14:54
data ostatniej modyfikacji: 04.02.2015 10:35

Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.