Organizacja spółki

Regulamin organizacyjny Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., określa i porządkuje podstawowe zasady organizacji przedsiębiorstwa oraz kompetencje w obszarze działania wyszczególnionych jednostek i komórek organizacyjnych oraz ich kierowników.

Regulamin określa także strukturę organizacyjną GAZ-SYSTEM S.A., w tym nadzór Członków Zarządu, zadania, obowiązki i zakresy działania poszczególnych jednostek i  komórek organizacyjnych, ich kierowników i zastępców.

Aktualnie obowiązujący Regulamin organizacyjny Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A został zatwierdzony i wprowadzony w życie Uchwałą  Rady Nadzorczej nr 63/RN/2014  z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Zobacz strukturę organizacyjną Centrali spółki

Zobacz strukturę organizacyjną Oddziałów  

  

Licznik odwiedzin: 3106
data utworzenia: 03.02.2015 12:31
data ostatniej modyfikacji: 04.01.2016 09:03

Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.