Majątek

Majątek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 

Tytuł

Stan na dzień 31.12.2013 r. (w mln zł)

Stan na dzień 31.12.2014 r.  (w mln zł)

Aktywa trwałe

6917

7253

Aktywa obrotowe

1258

1729

Aktywa razem

8175

8977

Kapitał własny

5451

5720

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

2724

3257

Pasywa razem

8175

8977

 

 

Licznik odwiedzin: 2708
data utworzenia: 03.02.2015 14:34
data ostatniej modyfikacji: 04.01.2016 09:09

Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.