28.05.2019

GAZ-SYSTEM konsultuje Część B projektu Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej Gazu na lata 2020-2029

Zgodnie z art. 16 Ustawy Prawo Energetyczne z 10 kwietnia 1997 r., GAZ–SYSTEM we współpracy z EuRoPol GAZ S.A. przystąpił do opracowania Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju na lata 2020-2029 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe dla Systemu Gazociągów Tranzytowych.

Wszystkich obecnych i potencjalnych użytkowników systemu przesyłowego zapraszamy do zapoznania się z projektem Części B Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju.

Ewentualne uwagi mogą Państwo zgłaszać do 17 czerwca 2019 r., przesyłając wypełniony formularz na adres e-mailowy: planrozwoju@gaz-system.pl

Kolejnym etapem opracowywania Części B Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju będzie przeanalizowanie Państwa uwag, sugestii i oczekiwań oraz przedstawienie do uzgodnienia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki projektu Części B Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.