29.03.2019

Nowa IRiESP SGT zatwierdzona

1 kwietnia 2019 r. zacznie obowiązywać nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej dla polskiego odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał - Europa (IRiESP SGT). Dokument szczegółowo określa warunki użytkowania tego systemu przesyłowego.

Zapisy nowej wersji IRiESP Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa zostały dostosowane do zmian w otoczeniu regulacyjnym. Dotyczy to zmian związanych z  zakończeniem okresu stosowania środków tymczasowych, wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 312/2014 z 26 marca 2014 r.

Nowe rozwiązania obejmują również regulacje przepustowości w zakresie konwersji niepowiązanych na powiązane, a także procedury związane z przepustowością przyrostową. Uregulowane zostały również zasady związane z obowiązkami operatora i uczestników rynku dotyczące wykorzystania SGT w zakresie funkcjonowania zapasów obowiązkowych.

Dokument został zatwierdzony przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 29 marca 2019 r.

Treść IRiESP SGT  zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została opublikowana w Strefie Klienta.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.