11.01.2019

Konsultacje nowego projektu IRiESP

GAZ-SYSTEM S.A. zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach projektu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A.

Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania IRiESP do zmieniających się wymogów prawa oraz z zebranych doświadczeń w trakcie stosowania obecnie obowiązującej IRiESP, a także sugestii przekazywanych przez użytkowników systemu przesyłowego.

Kluczowe zmiany zapisów Instrukcji wynikają m.in. z  implementacji zmian w Prawie Energetycznym dotyczących Sprzedaży Rezerwowej,  kończącego się okresu stosowania środków tymczasowych wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (NC BAL) Zaktualizowane zostały również zapisy dotyczące procedury rozliczania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, które odpowiadają obecnie obowiązującej Ustawie o zapasach. 

Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w projekcie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (wersja 27).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem IRiESP.

Dokument wraz z formularzami zgłaszania uwag znajduje się do pobrania w zakładce Konsultacje z rynkiem

Ewentualne uwagi należy zgłaszać do dnia 25 stycznia 2019 r. (piątek)  przesyłając wypełniony odpowiedni formularz na adres e-mailowy: instrukcja@gaz-system.pl.

 

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.