09.01.2019

LWG dołącza do grona europejskich laboratoriów akredytowanych

Decyzją Polskiego Centrum Akredytacji, Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy (LWG) GAZ-SYSTEM w Hołowczycach uzyskało akredytację laboratorium wzorcującego gazomierze turbinowe przy wykorzystaniu gazu ziemnego pod wysokim ciśnieniem. Jest to pierwsze tego typu akredytowane laboratorium w Polsce. Tym samym LWG znalazło się w wąskim gronie europejskich jednostek akredytowanych w tym obszarze.

W lipcu 2018 r. laboratorium złożyło do Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) wniosek o przeprowadzenie procesu akredytacji. W pierwszym etapie obejmował on weryfikację i ocenę dokumentacji, a w kolejnym kroku ocenę na miejscu połączoną z obserwacją wykonywanych przez pracowników wzorcowań w LWG. W wyniku przeprowadzonych obserwacji oraz oceny, PCA potwierdziło, że LWG posiada wdrożony i funkcjonujący system zarządzania według normy odniesienia PN-EN ISO 17025, a pracownicy dysponują odpowiednimi kompetencjami do przeprowadzania wzorcowań.

Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy w Hołowczycach podejmuje kolejne działania, których celem jest poszerzenie zakresu akredytacji – zwiększenie zakresu pomiarowego oraz możliwości wzorcowania kolejnych rodzajów gazomierzy.

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. PCA posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Więcej informacji na temat Polskiego Centrum Akredytacji można odszukać na stronie https://www.pca.gov.pl/

Strona Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy:
http://www.gazsystemlaboratoria.pl/lwg/

 

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.