24.10.2018

Gazociąg Czeszów – Kiełczów gotowy do pracy

GAZ-SYSTEM zakończył budowę gazociągu relacji Czeszów – Kiełczów, stanowiącego element Korytarza Północ – Południe. Wspólnie z pozostałymi gazociągami o średnicy DN 1000 mm tj. Zdzieszowice – Wrocław i Czeszów - Wierzchowice możliwy będzie odbiór zwiększonych ilości surowca ze świnoujskiego Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz w niedalekiej przyszłości z gazociągu Baltic Pipe, który połączy Polskę ze złożami gazu na Szelfie Norweskim. 

- Gazociąg Czeszów – Kiełczów ma długość ok. 32,5 km i średnicę 1000 mm. Jest położony w województwie dolnośląskim w gminach Zawonia i Długołęka. Stanowi część gazowego Korytarza Północ – Południe, który pozwoli na pełną integrację infrastruktury przesyłowej w tej części Europy. - Rozbudowa infrastruktury gazowej w ramach Korytarza Północ – Południe to bardzo istotny element budowania niezależności Polski w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny – mówi Artur Zawartko, wiceprezes GAZ-SYSTEM.  - Konsekwentna rozbudowa systemu przesyłowego oraz połączeń transgranicznych, funkcjonowanie i rozwój Terminal LNG oraz realizacja projektu Baltic Pipe, pozwalają na realną dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu, tworzą nowe perspektywy rozwoju dla sektora gazowego w Polsce i budują silną pozycję naszego kraju w Europie  – dodaje.

-  Gazociąg jest ważny dla zapewnienia elastyczności dostaw gazu do aglomeracji Dolnego i Górnego Śląska oraz regionu Opolszczyzny. Dzięki tej inwestycji oraz oddaniu do użytkowania w 2017 r. gazociągu Czeszów – Wierzchowice jesteśmy gotowi przesyłać gaz na kierunku północ – południe przez teren województwa dolnośląskiego, z wykorzystaniem podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach - podkreśla Michał Lipowski, dyrektor Oddziału GAZ-SYSTEM we Wrocławiu.

- Gazociąg Czeszów – Kiełczów łącznie z projektem został wybudowany w ciągu pięciu lat. Wymagał wykonania ok. 2400 spawów, pokonania 30 przeszkód terenowych metodą bezwykopowa, w tym dwóch przewiertów w technologii HDD (Horizontal Directional Drilling) o długości ok. 500 m i ok. 650 m w celu zachowania w stanie nienaruszonym miejsc cennych przyrodniczo. Na trasie gazociągu są również dwa zespoły zaporowo – upustowe w Miłonowicach i Kiełczowie – podsumowuje Michał Lipowski, dyrektor Oddziału GAZ-SYSTEM we Wrocławiu.

Wartość całej inwestycji przekroczyła 120 mln zł. Gazociąg wybudowało konsorcjum firm w składzie Budimex S.A. (lider konsorcjum) i Mostostal Kraków S.A. (partner konsorcjum).

Budowa gazociągu była współfinansowana przez Unię Europejską:
• ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na dokumentację projektową w wysokości ponad 833 tys. zł.
• ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości docelowej ok. 73 mln zł.

 

 

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.