29.01.2018

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla projektu Baltic Pipe w ramach CEF Energy 2017

Projekt Baltic Pipe otrzymał dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF).  Propozycję Komisji Europejskiej o przyznaniu pomocy finansowej zaakceptowały 25 stycznia 2018 r.  państwa członkowskie UE.

W ramach ogłoszonego w 2017 r. przez Komisję Europejską, konkursu  grantowego CEF Energy, przyznano wsparcie dla projektu o znaczeniu wspólnotowym PCI 8.3: Połączenie międzysystemowe Polska-Dania [obecnie nazwane Baltic Pipe] na działanie pod nazwą: Prace przygotowawcze do Projektu Baltic Pipe  aż do uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę w Polsce oraz w Danii”. Powyższe działanie będzie realizowane przez polskiego i duńskiego operatora systemu przesyłowego, tj.: GAZ-SYSTEM  i Energinet.

Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia finansowego UE dla proponowanego działania wynosi 33,1 mln EUR.

Instrument „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) jest kluczowym unijnym instrumentem finansowania na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności poprzez ukierunkowane inwestycje infrastrukturalne na poziomie europejskim. Wspiera rozwój wydajnych, zrównoważonych i dobrze połączonych transeuropejskich sieci w zakresie transportu, energii oraz  telekomunikacji. Wcześniej, w 2015 r. projekt Baltic Pipe otrzymał wsparcie finansowe w ramach programu CEF na prace analityczne oraz opracowanie studium wykonalności.

Główne cele projektu Baltic Pipe to wzmocnienie  dywersyfikacji dostaw, integracji rynku gazu, ujednolicenia cen i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw przede wszystkim w Polsce i Danii, a w dalszej kolejności w Szwecji, Europie Środkowo-Wschodniej oraz w regionie Morza Bałtyckiego.

W listopadzie 2017 r. projekt Baltic Pipe został uznany przez Komisję Europejską jako „Projekt o znaczeniu wspólnotowym” (PCI). Status ten jest przyznawany projektom infrastrukturalnym mającym na celu wzmocnienie europejskiego wewnętrznego rynku energii, realizującym cele polityki energetycznej UE, polegające na zapewnieniu niedrogiej, bezpiecznej i odnawialnej energii. Status PCI został przyznany już po raz trzeci, wcześniej projekt został uwzględniony na listach PCI przyjętych kolejno w 2013 r. oraz w 2015 r.

Status PCI wraz z przyznanymi funduszami w ramach programu CEF podkreśla wagę oraz regionalne znaczenie projektu Baltic Pipe, jak również potwierdza konieczność jego realizacji. 

***
Więcej Informacji dotyczących projektu Baltic Pipe można znaleźć na stronie www.baltic-pipe.pl

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.