21.12.2017

Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych

Dla pozytywnie lokalnych

Czym jest Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych ?
Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych jest narzędziem, dzięki któremu mieszkańcy poszczególnych regionów będą mogli zdobyć środki finansowe na realizację swoich pomysłów, projektów i inicjatyw.

Głównym celem Funduszu jest wsparcie dla społeczności lokalnych w miejscach, gdzie realizowane są kluczowe inwestycje GAZ-SYSTEM.

Jaką pomoc oferuje Fundusz?

Gdzie będzie działał Fundusz?
Fundusz skierowany jest do społeczności lokalnych Świnoujścia, Kędzierzyna-Koźla i gminy Sanok, skąd przyjmowane będą wnioski o granty. W tych lokalizacjach skupionych jest wiele kluczowych inwestycji GAZ-SYSTEM ważnych dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Jakich dziedzin mogą dotyczyć składane wnioski?


Kto może składać wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na wskazany projekt?
Wnioski o przyznanie grantu z Funduszu mogą składać osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przedmiot działalności wpisuje się w co najmniej jedną z powyższych dziedzin, a miejscem prowadzenia działalności jest Świnoujście, Kędzierzyn-Koźle lub gmina Sanok.

Kiedy i gdzie można składać wnioski?
Wnioski będą przyjmowane od 2.01. do 28.02.2018 r.
Powinny być złożone w formie pisemnej, w kopercie opatrzonej dopiskiem: „Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych”.

 • Wnioski z obszaru miasta Świnoujście można składać na adres:
Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
ul. Ku Morzu 1
72-602 Świnoujście

Sekretarzem Komisji Kwalifikacyjnej i osobą, z którą można się kontaktować w sprawach Funduszu jest:
Anna Starosta
tel. 91 471 83 55
e-mail: anna.starosta1@gaz-system.pl

• Wnioski z obszaru miasta Kędzierzyn-Koźle można składać na adres:
GAZ-SYSTEM
Oddział w Świerklanach
ul. Wodzisławska 54
44-266 Świerklany

Sekretarzem Komisji Kwalifikacyjnej i osobą, z którą można się kontaktować w sprawach Funduszu jest:
Aleksandra Ciwis-Dronszczyk
tel.  32 439 26 33
e-mail: aleksandra.dronszczyk@gaz-system.pl

• Wnioski z obszaru gminy Sanok można składać na adres:
GAZ-SYSTEM
Oddział w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16A
33-100 Tarnów

Sekretarzem Komisji Kwalifikacyjnej i osobą, z którą można się kontaktować w sprawach Funduszu jest:
Anna Król
tel. 14 622 53 40
e-mail: anna.krol@gaz-system.pl

Szczegółowe informacje można znaleźć w: 

• "Regulaminie Organizacyjnym Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A”.

• „Procedurze składania wniosków i udzielania pomocy finansowej w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A”.

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.