01.04.2014

Większe techniczne zdolności importu gazu do Polski z kierunku zachodniego

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczyna świadczenie  usługi przesyłania zwrotnego na zasadach ciągłych na gazociągu jamalskim. W dniu 1 kwietnia 2014 r. niemiecki operator GASCADE Gastransport GmbH oddaje do użytkowania rozbudowaną stację w Mallnow na granicy polsko-niemieckiej. Rozbudowa stacji Mallnow odbywała się na podstawie umowy pomiędzy GAZ-SYSTEM S.A. a GASCADE, podpisanej w listopadzie 2012 roku.

Inwestycja na połączeniu polskiego odcinka gazociągu jamalskiego i systemu przesyłowego należącego do niemieckiego operatora GASCADE ma istotne znaczenie dla poprawy zdolności przesyłowych miedzy Polską i Niemcami.

Zakończona inwestycja realizuje europejskie wytyczne dotyczące fizycznego, dwukierunkowego przepływu gazu na połączeniach transgranicznych określone
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 994/2010 w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego.

W ramach usługi przesyłania zwrotnego na zasadach ciągłych udostępniona zostanie techniczna możliwość importu do Polski w ilości do 2,3 mld m3 rocznie (ok. 263 000 m3/h) już od 1 kwietnia 2014 roku.
W sytuacji awaryjnej (w przypadku wstrzymania dostaw ze Wschodu do Niemiec)  możliwy będzie odbiór do 620 000 m3/h (co w skali roku odpowiada ok. 5,5 mld m3) .

Modernizacja stacji w Mallnow, pozwoli na zmianę charakteru usługi świadczonej w punkcie Mallnow, z przerywanej na ciągłą, przez co GAZ-SYSTEM S.A. zagwarantuje swoim Klientom długotrwałą pewność dostaw gazu w punktach odbioru na gazociągu jamalskim w Polsce.

Wolna przepustowość na gazociągu jamalskim udostępniana jest Klientom poprzez aukcje.

GAZ-SYSTEM S.A. od 2010 roku jest niezależnym operatorem gazociągu jamalskiego w Polsce.

 

 

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.