Usługi dodatkowe

Operator Systemu Przesyłowego (OSP) może świadczyć usługi dodatkowe takie jak:

  • nawanianie paliwa gazowego – nasycanie gazu substancją o intensywnym zapachu; powszechnie stosowanym środkiem jest THT (tetrahydrotiofen),
  • dokonywanie dodatkowych pomiarów, nie wynikających z obowiązków OSP związanych ze świadczeniem usługi przesyłania,
  • eksploatacja, konserwacje, remonty i inwestycje w obrębie sieci i instalacji zleceniodawcy,
  • wstrzymywanie, ograniczenie lub wznawianie dostaw do punktów systemu – na podstawie wniosku zleceniodawcy.

Aby uzyskać więcej informacji o usługach dodatkowych należy skontaktować się z właściwym terytorialnie Oddziałem.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.