Poufność danych

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. informuje i zapewnia, że wszelkie przekazane  dane są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami:

  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228),
  • Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).

 

Przetwarzanie danych osobowych

W związku z wdrożeniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. RODO, poniżej zamieszczamy następujące dokumenty regulujące kwestie przetwarzania danych osobowych użytkowników systemów teleinformatycznych w ramach usług świadczonych przez GAZ-SYSTEM S.A.:

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkowników Systemu Wymiany Informacji.

Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu do Usługobiorcy informacji w formie Newslettera.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych usługobiorców korzystających z usługi Newsletter.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.