Cena referencyjna gazu

Zastosowanie – CRG jest stosowana zgodnie z postanowieniami Taryfy dla usług przesyłania paliw gazowych nr 9 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) jako cena neutralna będąca podstawą rozliczeń z tytułu:

  • nielegalnego i niezgodnego z umową poboru paliw gazowych,
  • niedotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych,
  • niedotrzymania nominacji i prognozy transportowej.

Średniomiesięczna CRG - obowiązuje od 1 marca 2016 r.

Archiwum dobowej wartości CRG

 

 

 


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.