Bilansowanie

W dniu 16 kwietnia 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych. Rozporządzenie to zawiera wytyczne odnośnie zasad bilansowania systemu przesyłowego, w tym sieciowe zasady dotyczące procedur nominacji, opłat za niezbilansowanie, procedur rozliczeniowych związanych z opłatą za niezbilansowanie dobowe oraz bilansowania operacyjnego między sieciami operatorów systemów przesyłowych.

Operatorzy Systemów Przesyłowych w Unii Europejskiej, w tym również Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., zostali zobligowani, by od 1 października 2015 r. stosować zasady bilansowania zgodne z przepisami rozporządzenia.

Od 1 października bilansowanie systemu przesyłowego oraz rozliczenia z tytułu niezbilansowania handlowego prowadzone jest zgodnie z wymogami Rozporządzenia. W niniejszej zakładce znajdują się podstawowe informacje związane z prowadzonymi przez GAZ-SYSTEM S.A. działaniami bilansującymi.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.