Parametry charakteryzujące jakość przesyłanego gazu

Zobacz miejsca pomiarów parametrów jakościowych paliwa gazowego przesyłanego systemem gazociągów tranzytowych na mapie SGT

Zobacz miejsca pomiaru oraz częstotliwość wykonywania pomiarów parametrów jakościowych w punktach systemu gazociągów tranzytowych

Zobacz średniodobowe ciepło spalania i liczbę Wobbego SGT

Zobacz średniomiesięczne ciepło spalania i liczbę Wobbego SGT

Wymagania dotyczą jakości gazu przesyłanego zgodnie ze standardami gazociągu tranzytowego Jamał-Europa i taryfą SGT

Parametry jakościowe

j.m.

SGT

Ciepło spalania*

MJ/m3

39,895 ± 0,4186

Ciepło spalania*

kWh/m3

11,082 ± 0,1163

Wartość opałowa**

MJ/m3

33,4944 ± 0,4187

Wartość opałowa**

kWh/m3

9,3040 ± 0,1163

Metan

% mol

≥ 92,00

Etan

% mol

≤ 4,00

Propan, butan i cięższe węglowodory

% mol

≤ 2,00

Azot

% mol

≤ 2,00

Dwutlenek węgla

% mol

≤ 1,00

Tlen

 

śladowe ilości

Siarka merkaptanowa

mg/m3

≤ 5,6

Siarkowodór

mg/m3

≤ 2,0

Siarka całkowita

mg/m3

≤ 20,0

Punkt rosy wody przy cisnieniu 3,92 MPa

oC

- 8,0

Punkt rosy węglowodorów przy ciśnieniu roboczym

oC

  0

Punkt rosy węglowodorów przy ciśnieniu 2,7 MPa

oC

  0

Ciśnienie absolutne na wejściu

MPa

≥ 6,1

Ciśnienie absolutne na wyjściu

MPa

≥ 6,1

* - wielkośc podana dla warunków normalnych
** - wielkośc podana dla warunków kontraktowych

Podane w tabeli wartości odnoszą się do warunków kontraktowych czyli:

  • ciśnienie równe ciśnieniu atmosferycznemu – 0,101325 MPa
  • temperatura – 293,15 K (20ºC)
  • dla procesu spalania 293,15 K

Współczynnik przeliczeniowy dla objętości gazu z temperatury 20ºC na warunki normalne przy 0ºC wynosi 0,93168.

Współczynnik służący do przeliczeń mocy umownych wyrażonych w m3 GOST/h (w 20ºC) na zdolności wyrażone w kWh/h wynosi 10,322 kWh/m3 GOST.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.