Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej SGT

Nowa IRiESP SGT (obowiązująca od 1 kwietnia 2019 r.)

Decyzją DRR.WRG.4322.2.2019.AK1 z dnia 29 marca 2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa (IRiESP SGT) i ustalił datę wejścia w życie instrukcji
na dzień 1 kwietnia 2019 r. na godzinę 6:00.

Do pobrania:

Decyzja Prezesa URE nr DRR.WRG.4322.2.2019.AK1

IRiESP SGT

IRiESP SGT (wersja z możliwością wyszukiwania) 

 

Wersje archiwalne IRiESP SGT


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.