Listy Kodów EIC

Listy kodów EIC

Poniżej publikujemy listy kodów nadanych przez Lokalne Biuro Kodów prowadzone przez GAZ-SYSTEM S.A.


Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

  1. Tylko kody EIC opublikowane na stronach internetowych Centralnego Biura Kodów (CIO) lub Lokalnego Biura Kodów (LIO) są uznane za ważne kody EIC.

  2. Lokalne Biuro Kodów nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji dostarczonych przez podmiot wnioskujący o kod EIC. W żadnym wypadku Lokalne Biuro Kodów nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym m.in. szkody bezpośrednie, pośrednie, ogólne, szczególne, przypadkowe lub wynikowe, powstałe z powodu nieścisłości lub niekompletności informacji dostarczonych przez podmiot wnioskujący o nadanie kodu EIC.

Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.