Informacje ogólne

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi Lokalne Biuro Kodów EIC, które nadaje kody EIC dla podmiotów działających na polskim rynku gazu, dla punktów wejścia i wyjścia nie będących interkonektorami, obszarów rynkowych, źródeł oraz lokalizacji.

Kody EIC (Energy Identification Coding Scheme) są stosowane na europejskim rynku energii elektrycznej oraz gazu do identyfikowania podmiotów, punktów wejścia lub wyjścia, obszarów rynkowych, źródeł oraz lokalizacji w ramach elektronicznej wymiany informacji.

Kody EIC są nadawane przez Centralne Biuro Kodów, którym jest ENTSO-E, przy współpracy z Lokalnymi Biurami Kodów działającymi w poszczególnych krajach.

W Polsce funkcjonuje również Lokalne Biuro Kodów EIC prowadzone przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., które nadaje kody w ramach  rynku energii elektrycznej (kontakt: www.pse.pl, BiuroKodowEIC@pse.pl).

Struktura kodu EIC

Kod EIC składa się z 16 znaków. Pierwsze 2 znaki określają biuro kodów. Biuro kodów prowadzone przez GAZ-SYSTEM S.A. oznaczone jest numerem identyfikacyjnym: 53. Trzeci znak identyfikuje typ kodu (rodzaj obiektu, którego kod dotyczy).

 

Schemat kodu EIC nadawanego przez Lokalne Biuro Kodów EIC prowadzone przez GAZ-SYSTEM S.A.

W przypadku uczestników rynku są to kody typu X. Kody te są nadawane dla podmiotów posiadających aktywny numer VAT. Jeden podmiot (jedna organizacja) może mieć nadany tylko jeden kod EIC typu X. Kod nadany dla danego podmiotu przez dowolne Biuro Kodów EIC (Centralne lub Lokalne) jest ważny i może być stosowany do identyfikacji podmiotu w elektronicznej wymianie informacji w ramach międzynarodowego rynku energii elektrycznej i gazu.

Centralne Biuro Kodów

Centralne Biuro Kodów EIC (CIO) prowadzone jest przez ENTSO-E.

ENTSO-E publikuje na swojej stronie internetowej wszystkie aktywne międzynarodowe kody EIC.

Lista aktywnych międzynarodowych kodów EIC


Dokumentacja EIC


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.