09.05.2019

Ogłoszenie dot. przetargu na sprzedaż nieruchomości

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 4, 02-337 Warszawa, informuje o zamknięciu drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego, który przeprowadzono 8 maja 2019 r. w siedzibie GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku, na sprzedaż nw. nieruchomości:

  1. Działka nr 142/3 o powierzchni 9.537 m2 położona w obrębie geodezyjnym nr 1 Rumia, dla której prowadzona jest kw nr GD1W/00031154/7.

  2. Działka nr 292/5 o powierzchni 2.499 m2 położona w obrębie geodezyjnym nr 1 Rumia, dla której prowadzona jest kw nr GD1W/00053598/1.

  3. Działka nr 291/2 o powierzchni 2.036 m2 położona w obrębie geodezyjnym nr 1 Rumia, dla której prowadzona jest kw nr GD1W/00053512/5.

  4. Działka nr 6 o powierzchni 10.128 m2 położona w obrębie geodezyjnym nr 2 Rumia, dla której prowadzona jest kw nr GD1W/00005256/1.

  5. Działka nr 15/1 o powierzchni 3.734 m2 położona w obrębie geodezyjnym nr 2 Rumia, dla której prowadzona jest kw  nr GD1W/00053792/1.

  6. Działka nr 16/1 o powierzchni 2.597 m2 położona w obrębie geodezyjnym nr 2 Rumia, dla której prowadzona jest kw nr GD1W/00053792/1.

  7. Działka nr 17/1 o powierzchni 3.052 m2 położona w obrębie geodezyjnym nr 2 Rumia, dla której prowadzona jest kw nr GD1W/00053792/1.

  8. Działka nr 19/1 o powierzchni 5.161 m2 położona w obrębie geodezyjnym nr 2 Rumia, dla której prowadzona jest kw nr GD1W/00053792/1.

  9. Działka nr 20/1 o powierzchni 12.194 m2 położona w obrębie geodezyjnym nr 2 Rumia, dla której prowadzona jest kw nr GD1W/00053792/1.

  10. Działka nr 8/7 o powierzchni 11.221 m2 położona w obrębie geodezyjnym nr 2 Rumia, dla której prowadzona jest kw nr GD1W/00053792/1.


Ze względu na fakt, iż do przetargu, w sposób określony w ogłoszeniu z 5 kwietnia 2019 r. nie przystąpił żaden oferent, przetarg zakończono bez rozstrzygnięcia.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.