Sponsoring

 

Prowadząc działalność sponsoringową, GAZ-SYSTEM stosuje wytyczne ujęte w dokumencie Dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Spójność, przejrzystość, efektywność i odpowiedzialność to zasady, którymi kieruje się GAZ-SYSTEM w swojej działalności sponsoringowej. Aktywność spółki w tej dziedzinie regulują „Zasady działalności sponsoringowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM” oraz aktualizowany co roku „Plan prowadzenia działalności sponsoringowej”.

Sponsoring w spółce prowadzony jest na poziomie ogólnopolskim i lokalnym, w mniejszym stopniu na poziomie międzynarodowym.

Każde działanie w ramach sponsoringu podlega pomiarowi i ocenie efektywności w zakresie: wizerunku spółki, odbioru medialnego, wzrostu rangi marki oraz wartości firmy. 

Ważne dokumenty:

W razie jakichkolwiek pytań  prosimy o kontakt: sponsoring@gaz-system.pl


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.