Misja, wizja spółki

Misja

Zapewniamy bezpieczny transport gazu ziemnego w Polsce i aktywnie tworzymy zintegrowany system przesyłowy w Europie.

W codziennej działalności dbamy o środowisko naturalne i kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wizja

Zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i być znaczącym operatorem integrującym system przesyłowy w Europie, dzięki:

  • tworzeniu warunków do rozwoju konkurencyjnego rynku gazu ziemnego w Polsce i firm działających w tym sektorze,
  • budowie połączeń między systemami przesyłowymi z krajami sąsiadującymi w ramach europejskiej sieci gazociągów,

  • stworzeniu nowoczesnej sieci gazociągów w Polsce oraz oferowaniu usług pozwalających na ich optymalne wykorzystanie.

Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.