Załatwianie spraw

W sprawach związanych z przedmiotem działalności spółki można zgłaszać się:

  • kierując pisma na adres:

    Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
    ul. Mszczonowska 4
    02-337 Warszawa

  • osobiście, w kancelarii głównej spółki (adres powyżej), w godzinach 7:00 – 16:00.

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez spółkę pisma.

W sprawach dotyczących przetargów obowiązują odrębne uregulowania (więcej informacji w zakładce Zamówienia).

 

 

Licznik odwiedzin: 5911
data utworzenia: 03.02.2015 14:54
data ostatniej modyfikacji: 01.02.2017 10:50

Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.