Terminal LNG

GAZ-SYSTEM jest właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy i eksploatacji terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG (LNG z ang. Liquefied Natural Gas) w Świnoujściu a obecnie nim zarządza. Terminal LNG w Świnoujściu powstał w latach 2006-2016 i jest pierwszą tego typu inwestycją w Europie Środkowo-Wschodniej i regionie Morza Bałtyckiego. Oprócz terminalu LNG w Świnoujściu powstały: falochron, infrastruktura portowa do obsługi statków LNG oraz gazociąg przyłączeniowy Szczecin-Świnoujście.
Więcej o Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego na stronie www.polskielng.pl.

Terminal LNG w Świnoujściu:

 • umożliwia odbiór gazu drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie;
 • otwiera drogę do rzeczywistej dywersyfikacji źródeł dostaw gazu;
 • wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski;
 • trwale zmienia sytuację na rynku gazu ziemnego w Polsce;
 • przyczynia się do wzrostu konkurencyjności gazu ziemnego.

Harmonogram prac nad inwestycją

 • styczeń 2006 r. - Rada Ministrów przyjmuje uchwałę w sprawie działań przygotowujących  decyzje inwestycyjne i handlowe w zakresie budowy Terminalu LNG;
 • kwiecień 2006 r. - Parlament przyjmuje ustawę o inwestycjach w zakresie termianlu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
 • sierpień 2008 r.  - Rada Ministrów podjęła uchwałę, w której budowa terminalu LNG uznana została za inwestycję strategiczną dla interesu Polski, zgodnie z planami dywersyfikacji źródeł i dróg dostaw gazu ziemnego oraz zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju;
 • kwiecień 2009 r. - Parlament przyjmuje ustawę o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
 • lipiec 2010 r. - Polskie LNG, spółka zależna GAZ-SYSTEM, zawiera umowę na zaprojektowanie i wybudowanie terminalu LNG;
 • październik 2013 r. - Budowa terminalu LNG w Świnoujściu uzystała status "Projektu o znaczeniu wspólnotowym" PCI (ang. Project of Common Interest);
 • kwiecień 2016 r. -Terminal uzyskał pozwolenie na użytkowanie;
 • maj 2016 r. - Terminal został odebrany od wykonawcy;
 • 17 czerwca 2016 r. - Do świnoujskiego terminalu wpłynął pierwszy statek z komercyjną dostwą LNG;
 • 18 czerwca 2016 r. - Uroczystość nadania terminalowi LNG w Świnoujściu imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.


ROLA GAZ-SYSTEM
Na mocy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku GAZ-SYSTEM pełnił rolę  koordynatora prac związanych z budową terminalu LNG i portu zewnętrznego w Świnoujściu. Zadania spółki skupione są wokół opracowywania harmonogramu przygotowania i realizacji projektu, monitorowania wykonywania zadań zgodnie z harmonogramem, koordynacji obiegu dokumentów i informacji między podmiotami, monitorowania realizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz sporządzania raportów, a także rekomendowania działania usprawniającego proces realizacji zadania.
 

Rola GAZ-SYSTEM w projekcie według zapisów Specustawy z 24 kwietnia 2009 r.

Polski operator systemu przesyłowego odpowiadał nie tylko za koordynację projektu i przyłączenie terminalu do krajowej sieci przesyłowej, ale uczestniczył także w finansowaniu przedsięwzięcia. Ponadto GAZ-SYSTEM odpowiedzialny był za wybudowanie i eksploatację gazociągu przyłączeniowego przy powstającym terminalu oraz gazociągu przesyłowego Świnoujście-Szczecin.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.