22.07.2019

GAZ-SYSTEM wybrał wykonawcę gazociągu Polska-Słowacja

Połączenie gazowe Polska-Słowacja jest ważnym elementem budowy zintegrowanego europejskiego rynku gazu. Dzięki niemu zwiększymy możliwości przesyłania gazu z terminala LNG i gazociągu Baltic Pipe do naszych partnerów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. GAZ-SYSTEM 19 lipca 2019 r. podpisał umowę na wybudowanie tego gazociągu – mówi Artur Zawartko, wiceprezes GAZ-SYSTEM.

Umowa na realizację inwestycji została zawarta z konsorcjum firm w składzie: Budimex Mostostal S.A. oraz Mostostal Kraków S.A., wartość umowy wynosi ponad 500 mln zł. Prace budowlane  rozpoczną się we wrześniu br. Gazociąg będzie miał długość około 59 km, średnicę 1000 mm, a ciśnienie robocze będzie wynosiło 8,4 MPa.

Wiceprezes Zawartko podkreśla, że budowany gazociąg przyczyni się do gospodarczego rozwoju regionu Podkarpacia, szczególnie w gminach znajdujących się na trasie gazociągu. Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie także corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości do 2 proc. wartości budowanej infrastruktury przesyłowej.

Połączenie gazowe Polska-Słowacja wymaga wykonania wielu złożonych prac technologicznych. – W celu przejścia pod elementami infrastruktury drogowej i komunalnej oraz ciekami wodnymi zostanie wykonanych ok. 20 mniejszych przekroczeń bezwykopowych, o łącznej długości 885 metrów oraz przewiert podziemny pod rzeką Sanoczek na głębokości ok. 50 m i długości ok. 1 km. Ponadto trasa gazociągu przebiega przez tereny górzyste, gdzie przewyższenie od punktu początkowego na węźle Strachocina do punktu końcowego, czyli granicy Polski, wynosi 337 metrów. Na trasie gazociągu zaprojektowano także wykonanie dwóch zespołów zaporowo-upustowych w m. Płonna oraz Nowy Łupków – informuje wiceprezes GAZ-SYSTEM Artur Zawartko.

***

Projekt gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Słowacja zakłada budowę nowego, transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Słowacji. Stronami projektu są GAZ-SYSTEM i EUSTREAM a.s. – operator słowackiego systemu przesyłowego.

Połączenie polskiego i słowackiego systemu przesyłowego zostało uwzględnione na liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI) przyjętej przez Komisję Europejską w listopadzie 2017 r. w ramach priorytetowego korytarza: Gazowe Połączenia Międzysystemowe Północ–Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (NSI East Gas). Status PCI został przyznany już po raz trzeci, wcześniej projekt był uwzględniony zarówno na pierwszej, jaki i drugiej liście PCI, przyjętych odpowiednio w 2013 r. oraz w 2015 r.

Znaczenie realizacji projektu Polska-Słowacja dla rozwoju rynku gazu w Unii Europejskiej znalazło odzwierciedlenie także w dofinansowaniu go ze środków UE w ramach programów TEN-E (Trans-European Energy Networks) i CEF (instrument „Łącząc Europę”, Connecting Europe Facility). Dofinansowania obejmowały wykonanie prac analitycznych, projektowych oraz budowlanych na terenie Polski i Słowacji. Najważniejsze umowy o dofinansowanie projektu zostały podpisane przez spółki GAZ-SYSTEM i Eustream z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA) w 2015 r. (prace projektowe) oraz w 2017 r. (prace budowlane).

Więcej informacji o gazociągu Polska-Słowacja

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.