16.07.2019

Kwalifikacja dostawców w ramach Dynamicznego Systemu Zakupów Niepublicznych w kategorii zawory kulowe gazowe

Od 16 lipca 2019 r. GAZ-SYSTEM ogłasza kwalifikację dostawców w ramach Dynamicznego Systemu Zakupów Niepublicznych w kategorii zawory kulowe gazowe.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi materiałami.

1) Aby wziąć udział w kwalifikacjach do współpracy, należy wypełnić i odesłać do Zamawiającego „Ankietę” stanowiącą Załącznik nr 1 oraz „Oświadczenie akceptacji warunków Umowy” stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

2) Wypełnioną i podpisaną ankietę oraz oświadczenie należy przesłać do Zamawiającego w terminie do 16 sierpnia 2019 r. mailem na adres: dsz@gaz-system.pl

3) W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku kwalifikacji do współpracy, pracownik GAZ-SYSTEM skontaktuje się z Państwem celem podpisania Umowy.

4) Po zawarciu umowy z Zamawiającym dostawca będzie zobowiązany do:

a) składania oferty w odpowiedzi na zapytania ofertowe w przypadku spełniania ich warunków;
b) realizowania zamówienia (jeśli oferta Wykonawcy okaże się najkorzystniejsza) zgodnie z postanowieniami umowy.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Ankieta;

Załącznik nr 2 – Oświadczenie akceptacji warunków Umowy;

Załącznik nr 3 – Wzór „Umowy o współpracy”.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.