Wydawnictwa firmowe

Baltic Pipe ulotka PCI 2019


Wydawnictwa archiwalne

2018

Raport roczny 2018 – wersja interaktywny pdf

Raport roczny 2018 – wersja pdf

Gazociąg Gustorzyn-Wronów - ulotka informacyjna

Gazociąg Rembelszczyzna-Mory - ulotka informacyjna

Podziemny Magazyn Gazu Damasławek - ulotka informacyjna

Tworóg-Tworzeń - ulotka promocyjna

Baltic Pipe - ulotka informacyjna

Kodeks postępowania dla dostawców

Polska-Litwa - ulotka informacyjna

Bezpieczeństwo sieci przesyłowej

Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy - ulotka informacyjna


2017

Raport roczny 2017 PDF

Raport roczny 2017 wersja interaktywna

Terminal LNG w Świnoujściu - Opowieść o Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (wersja polsko-angielska)


2016

Raport roczny 2016 - wersja interaktywna

Raport roczny 2016 PDF


2015

Zintegrowany raport roczny GK GAZ-SYSTEM 2015

Zintegrowany raport roczny GK GAZ-SYSTEM 2015 - skrót PDF

Jak korzystać z usług Terminalu LNG


2014

Raport z funkcjonowania i efektywności Systemu Koordynacji Budowy TERMINALU LNG w Świnoujściu 2010–2016

Zintegrowany raport roczny 2014 flipbook

Zintegrowany raport roczny 2014 PDF

System Eksploatacji Sieci Przesyłowej

Plan rozwoju na lata 2014-2023

Realizacja kluczowych inwestycji

Mapa systemu przesyłowego

Folder „Inwestujemy w rozwój”


2013

Folder o projektach współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ)

Zintegrowany raport roczny 2013 flipbook

Zintegrowany raport roczny 2013 PDF

Suplementy do raportu rocznego 2013 PDF

Folder informacyjny


2012


2011

Raport 2011

Raport z wdrożenia i funkcjonowania Systemu Koordynacji Budowy TERMINALU LNG w Świnoujściu 2010-2011


2009/2010

Raport 2009/2010

Folder korporacyjny 2009/2010


2008/2009

Raport 2008/2009

Folder korporacyjny 2008/2009

Prezentacja 2008/2009


2007/2008

Raport 2007/2008

Folder korporacyjny 2007/2008

Prezentacja 2007/2008


2006/2007

Raport 2006/2007

Folder korporacyjny 2006/2007

Prezentacja 2006/2007Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.