20.09.2019

Dzień dostawcy w GAZ-SYSTEM

Po raz szósty spółka zorganizowała spotkanie z firmami wykonawczymi w ramach Dnia Dostawcy, które odbyło się 20 września 2019 r. w Warszawie. GAZ-SYSTEM  prowadzi stały dialog z rynkiem firm projektowych i budowlanych, aby zrealizować największy w historii polskiego gazownictwa plan inwestycyjny.

Prezes GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień zwraca uwagę, że przyjęta przez Spółkę strategia zakłada realizację szeregu złożonych projektów inwestycyjnych takich jak: Baltic Pipe, Korytarz Północ-Południe, interkonektory. Plan rozbudowy sieci przesyłowej generuje coraz większe potrzeby w zakresie usług projektowych, dostaw i robót budowlanych. - Na bieżąco analizujemy rynek wykonawczy. Wiemy, co dzieje się w branży i jakie zachodzą w niej zmiany. Zdajemy sobie również sprawę, że nasza spółka musi je w swojej działalności uwzględniać. Wszystko po to, aby rynek wykonawców mógł z wyprzedzeniem przygotować się do realizacji naszego planu inwestycyjnego – powiedział prezes GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień.

Aby było to jednak możliwe po stronie wykonawców i dostawców musimy mieć partnera, który podobnie jak my uzna realizację kontraktu za wspólny cel. Wiemy, że istnieją obszary do dalszej pracy, a dzisiejsza konferencja jest doskonałym miejscem do swobodnej wymiany doświadczeń, które mogą przełożyć się na efektywną i terminową realizację umów – dodał.

Agnieszka Olszewska, dyrektor zarządzający w GAZ-SYSTEM, odpowiedzialny za Pion Zakupów podkreśliła, że spółce zależy na budowaniu partnerskich relacji z wykonawcami. – Rozmawiamy z naszymi partnerami biznesowymi, aby poznać ich oczekiwania względem inwestora – dodała. Zwróciła uwagę, że GAZ-SYSTEM wprowadził już znaczące zmiany w zapisach kontraktowych, mające pozytywny wpływ na płynność finansową wykonawcy.

Poza tym Spółka realizuje zakupy z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W procesie zamówień funkcjonuje również lista wiarygodnych dostawców, która premiuje firmy rzetelnie wywiązujące się z realizacji umów. - Stosowany przez GAZ-SYSTEM dialog techniczny w przypadku złożonych projektów pozwala na wypracowanie takich rozwiązań, aby wykonanie zamówienia dla obu stron było realne. Będziemy dokładać starań, aby opis przedmiotu zamówienia był doprecyzowany, jednoznaczny i zrozumiały dla wszystkich oferentów – dodała na zakończenie.


GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.