14.08.2019

GAZ-SYSTEM rozpoczyna konsultacje projektu Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej Gazu na lata 2020-2029

Zgodnie z ustawą  Prawo Energetyczne i  rozdziałem 4 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-SYSTEM przystąpił do opracowania aktualizacji Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju na lata 2020-2029 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe. Konsultacje dotyczące Planu trwają do 5 września br.

Wszystkich zainteresowanych obecnych i potencjalnych użytkowników systemu przesyłowego zapraszamy do zapoznania się z projektem Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju. Ewentualne uwagi należy zgłaszać w ciągu 21 dni tj. do 5 września 2019 r. przesyłając wypełniony formularz na adres e-mailowy: planrozwoju@gaz-system.pl

Kolejnym etapem opracowywania Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju będzie przeanalizowanie uwag, sugestii i oczekiwań oraz przedstawienie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki projektu Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju do uzgodnienia.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.