14.08.2019

GAZ-SYSTEM podpisał pierwszą umowę na dostawy inwestorskie w ramach Programu Baltic Pipe

GAZ-SYSTEM i amerykańska firma Solar Turbines 14 sierpnia 2019 r. podpisali umowę na dostawę i serwis kompletu agregatów sprężarkowych do trzech tłoczni gazu wchodzących w skład Programu Baltic Pipe. Łączna kwota kontraktu wynosi ponad 550 mln zł.

- Projekt Baltic Pipe jest bardzo ważny nie tylko dla Polski, ale także dla całej Unii Europejskiej, stwarza bowiem możliwości powstania konkurencyjnego rynku gazu w tej części Europy. Podpisana dzisiaj umowa z amerykańską firmą na dostawę sprężarek dla trzech polskich tłoczni w Programie Baltic Pipe jest jednym z elementów realizowanej przez polski rząd strategii dywersyfikacji źródeł pozyskiwania gazu. W ten sposób budujemy niezależność energetyczną naszego kraju – mówi Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski.

- Umowa z amerykańskim dostawcą sprężarek dla trzech tłoczni zlokalizowanych na terenie Polski to kolejny zrealizowany przez GAZ-SYSTEM kamień milowy Programu Baltic Pipe. Zakontraktowane urządzenia zapewnią odpowiednią moc, która pozwoli na sprawne rozprowadzenie zwiększonych ilości gazu sprowadzanego do Polski przez Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Baltic Pipe oraz w przyszłości z terminalu pływającego FSRU zlokalizowanego w Zatoce Gdańskiej. Konsekwentnie realizowana przez GAZ-SYSTEM strategia, której celem jest zmiana kierunku przesyłu gazu w Polsce staje się faktem – podkreśla prezes GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień.

Umowa z firmą Solar Turbines na zakup agregatów sprężarkowych to pierwsza umowa na dostawy inwestorskie w ramach Programu Baltic Pipe i jeden z największych tego typu kontraktów w historii polskiego gazownictwa.

Dostawa obejmuje łącznie 10 agregatów sprężarkowych o mocy od 5 do 10 MW, które trafią odpowiednio w ilościach 3 szt. na Tłocznię Gazu Goleniów, 3 szt. na Tłocznię Gazu Gustorzyn i 4 szt. na Tłocznię Gazu Odolanów. Dostawa będzie zrealizowana w okresie od 18 do 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Równolegle z umową na dostawę agregatów GAZ-SYSTEM zapewnił sobie długoterminową, obejmującą okres dziesięciu lat, umowę serwisową. Umożliwi to sprawne funkcjonowanie agregatów sprężarkowych, bezpieczną pracę tłoczni gazu oraz ciągłość realizacji usługi przesyłowej tego surowca.

Zakup agregatów odbył się w ramach dostawy inwestorskiej, a proces zakupowy został zrealizowany w formule dialogu konkurencyjnego, który umożliwił GAZ-SYSTEM rozpoznanie światowego rynku producentów agregatów. Zapewniło to również elastyczność przy tworzeniu dokumentacji przetargowej, uwzględniającej wysokie standardy technologiczne, specyfikę producentów oraz wymagania stawiane przez Spółkę tj. m.in.: parametry pracy, konfiguracja, optymalizacja procesu odbiorowego i dostaw.

***

Baltic Pipe to strategiczna inwestycja mająca na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Jej realizacja wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku gazu.

W ramach inwestycji na terenie Polski powstaną: gazociąg łączący Baltic Pipe z krajowym systemem przesyłowym oraz gazociąg relacji Goleniów-Lwówek. Ponadto zostaną rozbudowane tłocznie gazu w Goleniowie i Odolanowie, a także zostanie wybudowana nowa tłocznia gazu w Gustorzynie.

Tłocznia gazu Goleniów

Inwestycja będzie polegała na rozbudowie istniejącej Tłoczni Gazu w Goleniowie (woj. zachodniopomorskie), w tym rozbudowie węzła przesyłowego, oraz na wykonaniu połączenia tych elementów z istniejącą infrastrukturą przesyłową.

Tłocznia gazu Odolanów

Inwestycja będzie polegała na rozbudowie istniejącej Tłoczni Gazu w Odolanowie (woj. wielkopolskie), rozbudowie Węzła Przesyłowego w Odolanowie oraz na wykonaniu połączenia tych elementów z istniejącą infrastrukturą przesyłową.

Tłocznia gazu Gustorzyn

Inwestycja będzie polegała na budowie tłoczni gazu oraz rozbudowie instalacji wchodzącej w skład istniejącego Węzła Gazu w Gustorzynie (woj. kujawsko-pomorskie). Z uwagi na charakterystykę pracy systemu przesyłowego i planowane zwiększenie dostaw gazu z kierunku północnego Tłocznia Gazu Gustorzyn jest istotnym elementem planowanej rozbudowy krajowego systemu przesyłowego. Jest ona kluczowa zarówno dla projektu połączenia systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej (GIPL), jak i dla Baltic Pipe. Obiekt będzie odpowiadał za umożliwienie rozprowadzenia gazu m.in. z Norwegii (Baltic Pipe) w kierunku tłoczni, a następnie skierowanie tego strumienia m.in. w kierunku Litwy (GIPL). Dzięki budowie takich obiektów jak tłocznia gazu w Gustorzynie GAZ-SYSTEM będzie miał możliwość elastycznego sterowania przepływami i przesyłania tego surowca do odbiorców w całej Polsce, jak również do krajów sąsiadujących.

Dofinansowanie z UE

W styczniu 2019 r. Komisja Europejska przyznała Programowi Baltic Pipe dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) na prace budowlane w maksymalnej wysokości blisko 215 mln euro. W latach 2017 i 2018 wsparciem objęto natomiast realizację prac projektowych w maksymalnej wysokości około 51,45 mln euro. Z kolei w ramach konkursu w 2015 r. inwestycja ta otrzymała dofinansowanie w maksymalnej wysokości 400 tys. euro na realizację studium wykonalności. Łączna kwota przyznanego dotychczas unijnego wsparcia dla Baltic Pipe wynosi maksymalnie 266,8 mln euro.

Z kolei Tłocznia Gazu Gustorzyn, realizowana w ramach gazociągu Polska-Litwa uzyskała dofinansowanie z CEF, zarówno na prace projektowe, jak i prace budowlane. Ponadto, zgodnie z decyzją ACER z 11 sierpnia 2014 r. w sprawie transgranicznej alokacji kosztów projektu, oprócz wsparcia finansowego UE, budowa GIPL na terytorium Polski, w tym część kosztów infrastruktury niezbędnej do zapewnienia pełnej funkcjonalności połączenia, zostanie dofinansowana przez operatorów systemów przesyłowych z państw bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii).

Więcej informacji o Baltic PipeWyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w publikacji.

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.