09.08.2019

Decyzja Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki dot. wyboru platformy do aukcjonowania przepustowości na granicy polsko-niemieckiej

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki opublikowała decyzję dotyczącą wyboru platformy do aukcjonowania przepustowości na granicy polsko-niemieckiej.

7 sierpnia br. Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) opublikowała decyzję w ramach II postępowania dotyczącego wyznaczenia platformy do aukcjonowania przepustowości  dla punktów połączeń międzysystemowych „Mallnow” i „GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS” przez niemieckich operatorów sieci przesyłowej GASCADE i ONTRAS oraz polskiego operatora systemu przesyłowego GAZ-SYSTEM  i operatora polskiego odcinka gazociągu jamalskiego GAZ-SYSTEM ISO.

W wyniku przeprowadzonego postępowania ACER wybrał Regional Booking Platform (‘RBP’) zarządzaną przez węgierskiego operatora systemu przesyłowego FGSZ Ltd (Földgázszállító Zrt.) jako platformę do aukcjonowania przepustowości na granicy polsko-niemieckiej na okres maksymalnie 3 lat lub do momentu, kiedy operatorzy nie zawrą porozumienia w zakresie wyboru stałej wspólnej platformy do rezerwacji przepustowości na tym połączeniu. Wcześniej, w ramach I postępowania zakończonego w październiku 2018 r., ACER zdecydował o wyznaczeniu Platformy GSA, której operatorem jest GAZ-SYSTEM S.A., do aukcjonowania przepustowości na granicy polsko-niemieckiej.

Uprawnione podmioty mogą w terminie 2 miesięcy wnieść odwołanie od Decyzji ACER do Komitetu Odwoławczego ACER (ACER Board of Appeal).

Decyzja ACER została opublikowana tutaj.

Dodatkowe informacje dotyczące wyboru platformy do rezerwacji przepustowości na granicy polsko-niemieckiej dostępne są poniżej:

Decyzja ACER o wyborze Platformy GSA

Decyzja Komisji Odwoławczej ACER ws. platformy do aukcjonowania przepustowości na granicy polsko-niemieckiej

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.