01.07.2019

Niewiążące badanie zapotrzebowania rynku na zdolności przyrostowe

Niewiążące badanie zapotrzebowania rynku przeprowadzane jest w ramach procesu uzyskiwania zdolności przyrostowej (tzw. procedura incremental) jako faza niewiążąca tego procesu, na podstawie wymagań Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 984/2013 (CAM NC).
 
W celu zharmonizowania procesu udostępniania dodatkowych i nowych zdolności systemów przesyłowych w Unii Europejskiej, CAM NC wprowadził zasady, które w ramach standardowej i przeprowadzanej co dwa lata procedury umożliwiają uczestnikom rynku wskazanie niewiążącego zapotrzebowania na przepustowości przyrostowe.

Pierwszą ocenę zapotrzebowania rynku, która stanowi rozpoczęcie procesu uzyskiwania zdolności przyrostowej przeprowadzono w 2017 roku. W tym roku kalendarzowym, GAZ-SYSTEM S.A. przeprowadzi drugie niewiążące badanie zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową pomiędzy polskim i sąsiadującymi systemami przesyłowymi. Procedura incremental rozpocznie się w dniu 1 lipca 2019 r. i potrwa 8 tygodni tj. do 26 sierpnia 2019 r. Procedura zostanie po raz pierwszy przeprowadzona za pośrednictwem nowej funkcjonalności Platformy GSA. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Platformy GSA GAZ-SYSTEM S.A. nie pobiera opłat za przedłożenia niewiążących wskazań zapotrzebowania.

Na podstawie zgłoszeń zapotrzebowania otrzymanych w ramach niniejszej procedury GAZ-SYSTEM S.A. i operatorzy sąsiadujących systemów przesyłowych opracują wspólne sprawozdania z oceny zapotrzebowania rynku, z których każde obejmie wszystkie punkty połączeń międzysystemowych łączące dany system wejścia-wyjścia. W raportach oszacowane zostanie potencjalne zapotrzebowanie na zdolność przyrostową w ramach danego systemu wejścia-wyjścia i wskazane czy należy zainicjować projekt zdolności przyrostowej.

Sprawozdania z oceny zapotrzebowania rynku zostaną opublikowane nie później niż 16 tygodni od rozpoczęcia Procedury, czyli do 21 października 2019 roku, na stronach internetowych operatorów systemów przesyłowych.

Zainteresowani użytkownicy sieci są proszeni o złożenie zgłoszeń zapotrzebowania na zdolność przyrostową poprzez Platformę GSA do 26 sierpnia 2019 r. do godziny 16.00 (CEST).

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego badania zapotrzebowania rynku na zdolności przyrostowe prosimy kierować na adres: incremental@gaz-system.pl 

Poniższe dokumenty są dostępne do pobrania w zakładce Konsultacje z rynkiem:

  • Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 984/2013
  • Regulamin udziału w niewiążącej procedurze oceny zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową
  • Instrukcja udziału w badaniu poprzez Platformę GSA
  • Nazwy stref wejścia-wyjścia do wskazania w badaniu
  • Regulamin Platformy GSA

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.