01.07.2019

Przyłączenia do sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM wymagają czasu

GAZ-SYSTEM prognozuje, że w 2030 r. będzie przesyłał nawet do 26 mld m sześc. gazu. Trend wzrostowy w wykorzystaniu tego źródła energii widać już dziś. Spółka umożliwia przyłączenia do sieci przesyłowej nowych odbiorców, niemniej wymaga to wcześniejszych działań ze strony zainteresowanych i spełnienia określonych warunków.

Proces przyłączenia do sieci przesyłowej składa się z kilku etapów. Jego podstawą jest złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia. Po ich przedstawieniu GAZ-SYSTEM opracowuje projekt umowy. Zawiera ona szczegóły dotyczące inwestycji, w tym aspekty techniczne i finansowe oraz czas potrzebny na realizację całej inwestycji.

Podpisana umowa umożliwia przystąpienie do projektowania, a następnie rozpoczęcia prac budowlano-montażowych. W przypadku, gdy przyłączenie wiąże się z budową nowego punktu pomiarowego czas związany z wykonaniem usługi może wydłużyć się nawet do 5 lat od podpisania umowy. Przyłączenie do istniejącej stacji pomiarowej trwać może do 3 lat.

Każdy klient, który się zgłasza ma wyznaczonego opiekuna ze strony GAZ-SYSTEM. Prowadzi on indywidualnie proces związany z przyłączeniem. Ważne w procesie jest to, aby wnioskujący z odpowiednim wyprzedzeniem podjął decyzję biznesową o zasileniu inwestycji gazem ziemnym i złożył do GAZ-SYSTEM wniosek.

Od 2015 r. zauważamy silną tendencję wzrostową związaną z zapotrzebowaniem na gaz, która sięga blisko 25 proc. Największy potencjał nasza spółka upatruje w odbiorcach z sektora elektroenergetyki – powiedział Tomasz Stępień, prezes GAZ-SYSTEM.

Kluczowy wpływ na czas realizacji przyłączenia mają:

  • elementy infrastruktury przesyłowej konieczne do wybudowania, w tym długość przyłącza gazowego,
  • zakres inwestycji po stronie podmiotu,
  • uzyskanie określonych prawem pozwoleń i dokonanie odbiorów,
  • przebieg procesów przetargowych w GAZ-SYSTEM i w podmiocie przyłączanym,
  • warunki finansowe, które musi spełnić podmiot.

W ostatnich latach podjęliśmy szereg działań związanych z usprawnieniem procesu przyłączeniowego, aby skrócić czas jego trwania. Przykładem takiego postępowania jest np. centralizacja zakupu rur dla poszczególnych inwestycji oraz nowe podejście w opracowywaniu dokumentacji projektowej. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku wykonawców, by zmniejszyć ryzyka związane z nieprzewidywalnymi sytuacjami podczas prowadzenia inwestycji – powiedział Tomasz Stępień, prezes GAZ-SYSTEM.

Podstawowe informacje o procesie przyłączenia do sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM znajdują się na stronie: www.gaz-system.pl w zakładce Strefa klienta.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.