19.06.2019

Lista sprzedawców rezerwowych

Działając zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. opublikował listę Zleceniodawców Usług Przesyłania (ZUP), oferujących sprzedaż rezerwową odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci.

Na liście sprzedawców rezerwowych może się znaleźć każdy ZUP, który zawrze z GAZ-SYSTEM S.A. odpowiedni aneks do umowy przesyłowej, określający szczegółowo warunki wpisania bądź skreślenia z listy i pozytywnie przejdzie procedurę weryfikacji ww. warunków.

Szczegółowe informacje w zakresie możliwości wpisania na ww. listę.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.