Dokumenty wymagane do udziału w aukcji

Uczestnikami aukcji mogą być podmioty, które: 

  • zarejestrują się jako Użytkownik Systemu na Platformie GSA ;
  • w przypadku rejestracji pierwszego użytkownika platformy z danej organizacji, w celu dokończenia procesu rejestracji, wymagane jest przesłanie na adres e-mail aukcje@gsaplatform.eu następujących dokumentów zabezpieczonych hasłem:
    - skanu podpisanego pełnomocnictwa do rejestracji na GSA (PDF)
    - skanu aktualnego odpisu z KRS Państwa przedsiębiorstwa
  • mają zawartą umowę przesyłową z GAZ-SYSTEM S.A.;
  • złożą oryginały pełnomocnictw dla osób upoważnionych do wzięcia udziału w aukcji na formularzu dostępnym tutaj: (PDF);
  • złożą „Formularz o wyborze formy zabezpieczenia finansowego” dostępny  tutaj: (PDF); 
  • posiadają kod EIC

Pełnomocnictwa do złożenia w oryginale oraz podpisane zgodnie z reprezentacją podmiotu opisaną w aktualnym wypisie z KRS (prosimy o informację jeżeli nastąpiły jakiekolwiek zmiany w KRS Państwa firmy) powinny zostać wysłane na adres:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Pion Rozwoju Rynku Gazu
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa

Jednocześnie informujemy, że w związku z opublikowaniem nowego wzorca umowy przesyłowej, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z dniem 14.02.2017 r. odstępuje od konieczności wpłaty wadium w wysokości 1500 PLN, tytułem uczestnictwa w aukcjach przepustowości organizowanych na Platformie GSA.

Na pytania odnośnie Platformy GSA od uczestników rynku planujących wziąć udział w aukcji odpowiedzi udziela p. Hubert Kabulski, Kierownik Działu Relacji z Klientami, e-mail: hubert.kabulski@gaz-system.pl, tel. +48 22 220 16 40.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.