Rozbudowa Stacji Mallnow

W dniu 19 maja 2014 Decyzją C(2014)3432 Komisja Europejska przyznała spółce GAZ-SYSTEM S.A. pomoc finansową Unii Europejskiej na rzecz realizacji projektu „Rozbudowa stacji pomiarowej Mallnow w celu umożliwienia fizycznego rewersu na gazociągu jamalskim w kierunku Polski” w zakresie transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E).


Rozbudowa stacji Mallnow odbywała się na podstawie umowy pomiędzy GAZ-SYSTEM S.A. a GASCADE, podpisanej w listopadzie 2012 roku.  Dzięki przeprowadzeniu rozbudowy stacja w Mallnow uzyskała moc odbioru do 620 000 m3/h (co w skali roku odpowiada ok. 5,5 mld m3). 


Zakończona rozbudowa stacji pomiarowej w Mallnow przyczynia się do realizacji celów określonych w decyzjach Komisji Europejskiej, dotyczących wdrażania programu Transeuropejskich Sieci Energetycznych (TEN-E).


Dofinansowanie inwestycji  wyniosło: 400 000 (czterysta tysięcy) EUR.

 

 

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.