Modernizacja gazociągów na Dolnym Śląsku

Opis inwestycji

Projekt realizowany przez spółkę pod nazwą "Modernizacja systemu przesyłowego w województwie dolnośląskim w celu zwiększenia funkcjonalności i operacyjności linii międzysystemowej PL-DE" składa się z czterech zadań i obejmuje prace inżynieryjne oraz przedinwestycyjne dla gazociągów: Lasów-Jeleniów, Gałów-Kiełczów, Wierzchowice-Czeszów i stacji kompresorowej Krzywa.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje skompletowanie niezbędnej dokumentacji przygotowawczej związanej z pozwoleniami, w tym zaprojektowanie tras przebiegu gazociągów, uzyskanie decyzji środowiskowej, decyzji lokalizacyjnej, wykonanie podstawowych i szczegółowych prac inżynieryjnych oraz uzyskanie pozwoleń na budowę.

Czytaj więcej o projekcie w zakładce Nasze inwestycje.

Koszty inwestycji w zakresie prac objętych dofinansowaniem:

• szacunkowa wartość: 2 247 500 euro
• dofinansowanie z programu TEN-E: 1 123 750 euro

W dniu 23 lipca 2012 roku Komisja Europejska podjęła decyzję indywidualną dotyczącą przyznania pomocy finansowej Unii w ramach programu Trans European Networks – Energy (TEN-E) na przeprowadzenie prac przedinwestycyjnych w ramach „Modernizacji systemu przesyłowego w województwie dolnośląskim w celu zwiększenia funkcjonalności i operacyjności linii międzysystemowej PL-DE”. Maksymalne dofinansowanie określone zostało w decyzji na 1 123 750 euro, tj. 50% całkowitych kosztów działań o szacunkowej wartości 2 247 500 euro.


Informacje prasowe

16.08.2012 r - Komisja Europejska przyznaje dofinansowanie unijne dla dalszej modernizacji systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.