Analiza połączenia Polska-Niemcy

W dniu 24 października 2013 r. Komisja Europejska wydała decyzję nr 2012-G214/12-ENER/12/TEN-E - SI2.661388 o przyznaniu dofinansowania z programu Transeuropejska Siec Energetyczna za 2012 rok (TEN-E) w kwocie 150 000 EUR.

Dofinansowanie przyznane zostało na przeprowadzenie działania pod nazwą „Analiza możliwości rozwoju polsko-niemieckich gazowych połączeń międzysieciowych w kontekście integracji europejskiego rynku gazu oraz poprawy sprawności systemów w zakresie bezpieczeństwa dostaw”.  


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.