Aktualnie prowadzone konsultacje

Konsultacje środowiskowe dla gazociągu Zdzieszowice – Kędzierzyn i Tworóg Kędzierzyn

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu rozpoczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa na odcinkach Zdzieszowice - Kędzierzyn i Tworóg – Kędzierzyn w ramach budowy gazociągu Tworóg – Kędzierzyn – Zdzieszowice – Wrocław wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego”.

Realizacja oraz oddziaływanie etapu budowy gazociągu  Zdzieszowice – Kędzierzyn i Tworóg Kędzierzyn obejmie następujące gminy: Leśnica, Kędzierzyn Koźle, Rudziniec, Toszek, Wielowieś oraz Tworóg.

Dla realizowanego przedsięwzięcia sporządzono dokumentacją uwzględniającą wniosek oraz raport o oddziaływaniu na środowisko.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy do 29 lipca 2015 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pokój 401 lub 419, w godzinach 8:00 do 15:00 - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (32 42 06 802 lub 32 42 06 819).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 7 lipca 2015 r.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.