Konsultacje społeczne

 

Dla projektów o statusie PCI (Project of Common Interest) GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi konsultacje społeczne wynikające z obowiązującego prawa i zachęca zainteresowane strony do zadawania pytań oraz zgłaszania uwag poprzez formularz kontaktowy.

Zapraszamy również do uczestnictwa w konsultacjach społecznych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania prowadzonych przez Komisję Europejską, Ministerstwo Gospodarki oraz Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.