Projekty innowacyjne

Terminal przeładunkowy LNG małej skali i świadczenie usług bunkrowania
(INEA Grant Agreement under the Connecting Europe Facility (CEF) – synergy sector No INEA/CEF/SYN/A2016/13337184).

W 2016 r. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM  wraz z Grupą LOTOS S.A. przystąpił do wspólnego aplikowania o fundusze europejskie w ramach programu Connecting Europe Facility – (CEF) w ramach konkursu Connecting Europe Facility 2014-2020 SYNERGY CALL FOR PROPOSALS 2016-1.

Liderem Konsorcjum jest Grupa LOTOS S.A., a rezultatem wspólnych działań było podpisanie umowy 22 sierpnia 2017 roku i uzyskanie dofinasowania na realizację projektu: „The small-scale LNG Reloading Terminal in Gdańsk and bunkering services” (INEA Grant Agreement under the Connecting Europe Facility (CEF) – synergy sector NoINEA/CEF/SYN/A2016/13337184). Celem projektu jest budowa infrastruktury przeładunkowej i bunkrującej typu SSLNG w Gdańsku.

W ramach projektu GAZ-SYSTEM jest odpowiedzialny za współpracę z Grupą LOTOS dotyczącą budowania wspólnych kompetencji i transferu wiedzy (Action 1) oraz za realizację studium wykonalności pn. „Projektowanie, budowa, właścicielstwo i eksploatacja innowacyjnych bunkierek LNG z opcją świadczenia usług generacji energii elektrycznej na potrzeby portów, z wykorzystaniem niskoemisyjnego generatora energii elektrycznej oraz silników dual/ triple fuel” (Action 2).

Przewidywany czas realizacji Projektu to 36 miesięcy (02.01.2017-30.09.2019). Całkowity budżet projektu wynosi 1 747 417 euro.

Poziom dofinansowania ze środków CEF wynosi 60% (1 0484 50 euro), w tym dofinasowanie GAZ-SYSTEM może wynieść do 245 219 euro.

***

Magazynowanie energii w postaci wodoru w kawernach solnych.

W grudniu 2014 r. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., jako Partner Przemysłowy, przystąpił do Konsorcjum Naukowego zawiązanego z planami realizacji Projektu HESTOR n.t. „Magazynowanie energii w postaci wodoru w kawernach solnych”.

Liderem Konsorcjum jest Grupa LOTOS S.A., natomiast wśród Partnerów Naukowych znaleźli się: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP Sp. z o.o., Politechnika Śląska oraz Politechnika Warszawska.

2 lipca 2015 r. została zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowa Nr GEKON/02/214140/23/2015 na wykonanie i finansowanie Projektu HESTOR.
 
Przewidywany czas realizacji Projektu to 24 miesiące.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.