Projekty innowacyjne

W grudniu 2014 r. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., jako Partner Przemysłowy, przystąpił do Konsorcjum Naukowego zawiązanego z planami realizacji Projektu HESTOR n.t. „Magazynowanie energii w postaci wodoru w kawernach solnych”.

Liderem Konsorcjum jest Grupa LOTOS S.A., natomiast wśród Partnerów Naukowych znaleźli się: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP Sp. z o.o., Politechnika Śląska oraz Politechnika Warszawska.

2 lipca 2015 r. została zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowa Nr GEKON/02/214140/23/2015 na wykonanie i finansowanie Projektu HESTOR.
 
Przewidywany czas realizacji Projektu to 24 miesiące.


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.