Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

GAZ-SYSTEM S.A. aktywnie monitoruje i analizuje informacje na temat wspólnotowych programów wsparcia dla projektów związanych z rozwojem infrastruktury przesyłowej.

Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są dofinansowywane lub planowane do dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekty GAZ-SYSTEM S.A. wyłaniane w trybie indywidualnym realizowane są w ramach działania 10.1 „Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego”.

Celem realizacji projektów w ramach działania 10.1. jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez zdywersyfikowanie źródeł dostaw nośników energii oraz poprawę jakości świadczonych usług poprzez modernizację systemów transportu i przesyłu.

Do przykładowych rodzajów projektów zalicza się:

  • budowę lub modernizację sieci przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych, a także urządzeń technicznych zapewniających prawidłową pracę systemów przesyłowych,
  • budowę podziemnych magazynów gazu ziemnego i paliw płynnych,
  • budowę infrastruktury zapewniającej dywersyfikację źródeł dostaw nośników energii do kraju.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi dofinansowania naszych inwestycji z POIiŚ w poszczególnych zakładkach.

 

 

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.