Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

GAZ-SYSTEM aktywnie monitoruje i analizuje informacje na temat wspólnotowych programów wsparcia dla projektów związanych z rozwojem infrastruktury przesyłowej.

Ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są projekty infrastrukturalne, o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym

Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A.  współfinansowane z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to obecnie:

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi inwestycji planowanych do dofinansowania  w poszczególnych zakładkach.

Zgłaszanie nieprawidłowości 

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.