Gazociąg Zdzieszowice-Wrocław

Opis inwestycji

Celem projektu jest budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław o długości około 130 km i średnicy 1000 mm.

Budowa gazociągu została uwzględniona na liście rezerwowej projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj więcej o projekcie w zakładce Nasze Inwestycje.


Koszt inwestycji

  • szacunkowa wartość inwestycji: 864 mln PLN
  • szacunkowe dofinansowanie z POIiŚ: 484,96 mln PLN

 

Informacje prasowe

02.03.2015 Konsultacje środowiskowe dla gazociągu Zdzieszowice - Wrocław

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

27.11.2014 Decyzja środowiskowa dla gazociągu Zdzieszowice - Wrocław

21.02.2014 Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)

 

 

 

 

Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.