Gazociąg Gałów-Kiełczów

Opis inwestycji

Celem projektu jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gałów-Kiełczów o długości ok. 41,7 km i średnicy 500 mm. Ostateczny przebieg gazociągu będzie uzależniony od możliwości i uwarunkowań środowiskowych. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2015 roku.

Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84 poz. 700 z późn. zm.).

Korzyści

  • zagospodarowanie nadwyżek gazu z Niemiec na obszar Górnego Śląska,
  • dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego do Polski,
  • połączenie Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice z aglomeracją Dolnego i Górnego Śląska,
  • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,
  • poprawienie niezawodność oraz elastyczność pracy całego systemu przesyłu gazu w rejonie Dolnego Śląska i Opolszczyzny

 

Informacje prasowe

08.12.2014 r. - Kolejny duży projekt inwestycyjny GAZ-SYSTEM S.A. z zatwierdzonym dofinansowaniem unijnym

16.08.2012 r. - Komisja Europejska przyznaje dofinansowanie unijne dla dalszej modernizacji systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku

03.12.2013 r. Ponad 172 mln zł ze środków Unii Europejskiej na kolejny projekt inwestycyjny GAZ-SYSTEM S.A.  

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 10.1.Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.