Modernizacja gazociągów na Dolnym Śląsku

Opis inwestycji

Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia Polska-Niemcy.

Projekt obejmuje budowę gazociagów wysokiego ciśnienia relacji Lasów-Jeleniów oraz Gałów-Kiełczów a także budowę tłoczni gazu Jeleniów II.

Gazociągi: Lasów-Jeleniów i Gałów-Kiełczów o łącznej długości ok. 59 km oraz tłocznia Jeleniów II  zlokalizowane będą w województwie dolnośląskim.

Realizacja projektu jest istnotnyym elementem wzmocnienia bezpieczeństwa, niezawodoności i elastyczności pracy systemu przesyłu gazu przede wszystkim na terenie Dolnego Śląska.

Czytaj więcej o projekcie (poszczególnych jego odcinkach) w zakładkach Lasów-Jeleniów, Gałów-Kiełczów, Tłocznia Jeleniów IIKoszt inwestycji

  • wartość inwestycji: 245,10 mln zł
  • dofinansowanie z POIiŚ: 98,85 mln zł

Informacje prasowe:

27.05.2015 Gazociąg Lasów-Jeleniów uzyskał pozwolenie na użytkowanie

08.12.2014 Kolejny duży projekt inwestycyjny GAZ-SYSTEM S.A. z zatwierdzonym dofinansowaniem unijnym

03.12.2013 Ponad 172 mln zł ze środków Unii Europejskiej na kolejny projekt inwecyjy GAZ-SYSTEM S.A.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 10.1.Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.