Gazociąg Lwówek-Odolanów

Opis inwestycji

Przedmiotem projektu jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lwówek-Odolanów o średnicy 1000 mm i ciśnieniu roboczym 8,4 MPa, o długości 168 km.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy:

• Etap I obejmuje połączenie węzłów Lwówek, Kotowo i Krobia (ok. 114 km).
• Etap II obejmuje połączenie węzłów Krobia i Odolanów (ok. 54 km).

Wykonawcą projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego inwestycji wybranym w wyniku publicznego postępowania przetargowego jest firma ILF Consulting Engineers Polska.

Do zadań wykonawcy projektu należy między innymi uzyskanie decyzji lokalizacyjnej inwestycji oraz prawomocnego pozwolenia na budowę.

W grudniu 2015 roku zakończono fazę projektowania  i uzyskano pozwolenie na budowę.

Przewidywany termin zakończenia prac budowlanych to IV kwartał 2018 roku.

Przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji dofinansowane jest z Unii Europejskiej, ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko.

Kwota dofinansowania: 3,59 mln zł

 

 

30 września 2016 r. spółka GAZ-SYSTEM S.A. otrzymała dofinansowanie z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację budowy gazociągu relacji Lwówek-Odolanów. Wartość dofinansowania możliwego do pozyskania ze środków Unii Europejskiej została określona na ponad 365 mln PLN.

 

Informacje prasowe

11.01.2016 Decyzja o pozwoleniu na budowę dwóch gazociągów

13.05.2013 GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczyna prace projektowe dla gazociągu Lwówek-Odolanów

20.12.2013 Ponad 4,63 mln zł ze środków Unii Europejskiej na kolejne projekty inwestycyjne GAZ-SYSTEM S.A.

  

 Budowa gazociągu relacji Lwówek-Odolanów współfinansowana jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.